English
ILDC - Uluslararası Asansör Tasarım Yarışması

Katılım Koşulları

  • Yarışmaya Endüstriyel Tasarımcılar, Mimarlar, İçmimarlar ve bu meslek unvanlarını almak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrenciler katılabilirler. Yukarıdaki tanım dışında kalan Mühendisler yarışmaya bir endüstriyel tasarımcı ile olan grup çalışmalarında katılabilirler.
  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  • Yarışma uluslararası olup, 4/a Maddesinde bahsi geçen ünvanlardan birine sahip kişiler bu şartnamede belirtilen koşullara uygun olarak hazırlayacakları proje ve dokümantasyonu belirlenmiş süre içinde Yarışma Sekreteryası’na ileterek katılabilir.
  • Yarışmalara grup olarak katılmak mümkündür. Grubu oluşturan kişilerden en az biri 4/a. maddesinde yer alan ünvanlardan birini taşımalı ve grup en fazla 4 kişiden oluşmalıdır.
  • Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve/veya dokümanda kullanılabilecek lisanlar Türkçe ve/veya İngilizce’dir.
  • AYSAD, İFO, ETMK Yönetim Kurulları ve yarışma değerlendirme jürisi üyeleri ile bunların firmalarında çalışanlar ve birinci dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamaz. Yarışmacının bu pozisyonda olduğu ortaya çıktığı takdirde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülü geri alınır.
  • Yarışmalara katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun belgelenmesi durumunda proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa ödülü geri alınır. Doğacak hukuki sorunlar katılımcıya aittir.

ILDC 2015 MEVCUT BİNALARA YAPILACAK YENİ ASANSÖRLER konulu Tasarım Yarışması Şartnamesi için tıklayınız.

Başvuru Formu

IFO - ASANSOR ISTANBUL - AYSAD - ETMK
Tarsus İFO İstanbul Fuar Hizmetleri